Najnovija vest

Čikago, 24.04.2019.

7/77 ZA 4:41:41

Sasvim običan dan.

Da nije bilo radnika koji su izvodili radove na podlozi dela staze u dužini od oko 300 metara teško da bi se naša današnja galerija u prilogu ove informacije razlikovala od prethodnih.

Prisustvo radnika i njihovih mašina bilo nam je zgodna prilika da se malo našalimo i razbijemo monotoniju koja će potrajati do prvih radnih dana nakon praznika.

Svakodnevno trčanje na jednoj stazi je dobra prilika za psihološke pripreme u ovako dugom poduhvatu.

Biografija

Goran Nikolić je rođen 01.09.1967. godine u Smederevskoj Palanci. Do svoje 18. godine starosti živeo je u Mladenovcu, Aranđelovcu i Zemunu, a od 1985. godine sa porodicom (suprugom i sinom) živi i radi u Kragujevcu.
Ima srednje stručno obrazovanje, 30 godina radnog staža u struci i isto toliko staža radnika u sportu sa statusom volontera. opširnije…

Atletika

Goran je kao junior učestvovao na više nacionalnih atletskih takmičenja nakon čega je postao aktivni rekreativac.

Od 1994. od kada vodi precizan sportski kalendar je aktivni rekreativac dugoprugaš. 2009. je nastupio na Beogradskom maratonu čime je otpočeo (kako kaže) karijeru za drugu polovinu života. opširnije…

Biciklizam

Goran Nikolić slovi za osnivača paraolimpijuske discipline tandem biciklizam u Srbiji.

Iako je ova, najintegralnija disciplina paraolimpijskog programa u kojoj ravnopravno učestvuju biciklista oštećenog vida – kopilot (slep ili slabovid) i njegov pilot zdravog vida na paraolimpijskom programu od 1976. u Srbiji do 2004. nije postojao ni jedan takmičarski tandem bicikl. Postojale su samo verzije koje su za potrebe rekreacije retki entuzijasti napravili spajanjem 2 bicikla. opširnije…

Sportski radnik

Pionirske korake korake u organizaciji sportskih takmičenja Goran je napravio još kao učenik osnovne Škole ističući se uspešnom organizacijom školskih i međuškolskih turnira za koje je već tada pohvaljivan od nastavničkog veća za angažovanje u vannastavnim aktivnostima. opširnije…