17/77 – Čikago, 04.05.2019.

17/77 ZA 4:40:49

Dok su šibali vetrovi, stiskala ciča zima i lile hladne kiše ni traga od ovih silnih biciklista.

Mislim šminkera, jer jedino su Sale i Aksa bili redovni.

Tek toliko da se zna šta se radi u gradu Čikagu.