7/77 – Čikago, 24.04.2019.

7/77 ZA 4:41:41

Sasvim običan dan.

Da nije bilo radnika koji su izvodili radove na podlozi dela staze u dužini od oko 300 metara teško da bi se naša današnja galerija u prilogu ove informacije razlikovala od prethodnih.

Prisustvo radnika i njihovih mašina bilo nam je zgodna prilika da se malo našalimo i razbijemo monotoniju koja će potrajati do prvih radnih dana nakon praznika.

Svakodnevno trčanje na jednoj stazi je dobra prilika za psihološke pripreme u ovako dugom poduhvatu.