Atletika

Goran je kao junior učestvovao na više nacionalnih atletskih takmičenja nakon čega je postao aktivni rekreativac.

Od 1994. od kada vodi precizan sportski kalendar je aktivni rekreativac dugoprugaš. 2009. je nastupio na Beogradskom maratonu čime je otpočeo (kako kaže) karijeru za drugu polovinu života.

Od 2009. je istrčao 29 maratona.

2012. je na relaciji Kragujevac (Srbija) – Mostar (Bosna i Hercegovina) u cilju doprinosa zbližavanju građana dva zbratimljena grada i motivacije mladih sa invaliditetom, odnosno promovisanja sportskih potencijala ove populacije istrčao punih 10 maratona za 10 uzastopnih dana.

Uveren je da svakodnevno sa lakoćom može istrčati pun maraton i spreman da u bilo koje doba postavi novi Ginisov rekord koji je u ovom momentu 53 puna maratona za 53 uzastopna dana.

Na taj ekstremni atletičarski poduhvat kreće 03. septembra 2016. godine, trčeći 55 punih maratona za 55 uzastopnih dana po gradovima Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.